01 ஜூலை 2009

யாதொரு

அகத்தின் அழகு
முகத்தில் தெரிய
அடுத்தவர் மனமறிதல்
அத்தனை எளிதா?

நேற்றின் நிழல்
கவிழ்ந்து
இடம் வலம் மாறி
தோன்றும்
யாதொரு
நிலைக்கண்ணாடி
முகத்திலும்
தெரிவதில்லை
எதிர்வரும்
எவரின்
அகத்தழகும்.

o

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக