07 அக்டோபர் 2010

நவீன விருட்சத்தில் ஒரு அறிவிப்பு (மூன்றாவது கவிதைத் தொகுதி)

நவீன விருட்சத்தில் ஒரு அறிவிப்பு (மூன்றாவது கவிதைத் தொகுதி)

http://navinavirutcham.blogspot.com/2010/10/blog-post_05.html

நன்றி: அழகிய சிங்கர், நவீன விருட்சம்.

2 கருத்துகள்: