31 ஆகஸ்ட் 2010

'கல்கி' யில் இரண்டாவது கவிதை

இந்த வார கல்கி (05-09-2010) இதழில் வெளியான கவிதை.


6 கருத்துகள்: