29 ஏப்ரல் 2009

வேறு ஒன்றும்...

இன்னொரு முறை
பத்திரமாய்
தரையிறக்கித்
தரப்பட்டிருக்கிறது
இந்த வாழ்வு
என்பதைத் தவிர

வேறு ஒன்றும்
விசேசமாய்
சொல்வதற்க்கில்லை
இந்த இன்னொரு
விமானப் பயணம்.

o

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக