28 ஏப்ரல் 2009

நினைவடுக்கில்...

நினைவடுக்கிலிருந்து
நிகர் சாயலொன்றை
வெளிக்கொணரும்
எதிர்ப்படும் ஏதோ
ஓர் முகம்.

எங்கேனும் இருக்கக்கூடும்
எனக்கான சாயலொன்றும்
எவரோ ஒருவரின்
நினைவடுக்கில்.

o

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக