29 ஏப்ரல் 2009

இன்னும் கொஞ்சம்...!

இன்னும் கொஞ்சம்

அன்போடு

இருந்திருக்கலாம்

இவள்.இன்னும் கொஞ்சம்

இயல்போடு

இருந்திருக்கலாம்

இந்த உறவுகள்.இன்னும் கொஞ்சம்

இசைவாய்

இருந்திருக்கலாம்

இந்த நண்பர்கள்.இன்னும் கொஞ்சம்

இலவம்பஞ்சாய்

இருந்திருக்கலாம்

இந்த மனசு.இதுபோல் இன்னும்

இன்னும் கொஞ்சங்களில்

இந்த வாழ்வு.கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக