30 ஏப்ரல் 2009

நீளும் விரல்கள்...

அவன்
அப்படித்தான்

என்றபடி
இல்லாமல்

எதையும்
எதிர்ப்பான்

என்பதும்
இன்றி

எதுவும்
செய்யக்கூடும்

என்பதாய்
இருக்கும்

பிம்பத்தை நோக்கி
நீள்வதில்லை

பிறிதொரு கையின்
விரல்கள்.

புறங்கூறுதல்
பொருட்டோ

எடுத்து
ஆண்டபின்

எளிதாய் ஏய்ப்பதின்
பொருட்டோ.

o

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக