05 அக்டோபர் 2009

என் வரையில்

உங்களைப் போல்தான்
நானும்
போகும் பாதை வழியே
திரும்பிக்கொண்டிருக்கிறேன்
தினமும்.
சுமந்து திரும்பும்
விஷயங்களில்தான்
சிறிது வித்தியாசம்
என் வரையில் அவைகள்
எண்ணிக்கையில்
சற்று குறைவு.

o

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக