28 ஜனவரி 2010

வாழ்வின் (அ) சுவாரஸ்யங்கள்

முதல் முறையல்ல
இப்படி நிகழ்வது.

அன்பின் நிமித்தமான
ஒரு பரிசளிப்பிற்குப் பின்
அடுத்தொரு சந்திப்பிலேயே
வெகு மூர்க்கமாய்
உன்னைத் தாக்க நேர்ந்த
இந்த பொழுதைப் போல்

இப்படி நிகழ்வது
இது முதல் முறையல்ல.

எதிர்பார்த்தது நடப்பதிலல்ல
எதிர்பாராதது நடப்பதிலன்றோ
இவ்வாழ்வின்
அத்தனை (அ) சுவாரசியங்களும்.o

24 ஜனவரி 2010

இன்னொரு

வண்ணத்துப் பூச்சி
வேடமணிந்து
வாங்கிவந்த பரிசுக்கோப்பையை
ஏந்தியபடி,
முதல் மழலைப் பேச்சில்
'அப்பா' என்றழைத்த
இளையவனிடம்
'அப்பா' இல்லடா 'டாடி'
என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்த
மூத்தவனிடம்,
இன்னமும்
சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறேன்
பட்டர்பிளை என்பதற்கு
இன்னொரு பெயருண்டு
வண்ணத்துப் பூச்சியென்று.

o

13 ஜனவரி 2010

இதையும்

இன்னும் சற்று மேம்பட்டதாக
இன்னும் சிறிது சுரத்துள்ளதாக
இன்னும் கொஞ்சம் உவப்பானதாக
இன்னும் எப்படியெல்லாமோ
இருந்திருக்கலாம் என்கிறீர்கள்.

இந்த ஒரு சிறு வாழ்வில்
இந்தளவாவது இயன்றதே என்கிறேன்.
இதையும் எப்படியாவது புரிந்து கொள்ளுங்கள்
ஏனைய பிற யாவற்றையும் போல.
o