13 அக்டோபர் 2009

நிரப்புதல்

காலி அட்டைப்பெட்டியை
சுமந்தபடி
கடைவீதி வழியே
போய்க்கொண்டிருந்தேன்.
காண்போர் அனைவரும்
அதில்
இட்டு நிரப்பிக்கொண்டிருந்தனர்
தமக்கானவற்றை.


o

3 கருத்துகள்: