05 அக்டோபர் 2009

எதிரொலி

பேசும் கிளி பொம்மையொன்று
வந்திறங்கியது வீட்டில்.
'சீக்கிரம் வா படி
சாப்பிடு சீக்கிரம்'
என்ற மனைவியின்
எல்லா அழைப்புகளையும்
எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்தது கிளி.
தற்போது வேலை
தனக்கு சற்று குறைந்ததென
குதூகலித்துக் கொண்டிருந்தாள்
மனைவி.
எங்களுக்குத்தான்
எல்லாமும்
இரண்டு மூன்று முறை
எதிரொலித்தபடி.

o

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக