05 செப்டம்பர் 2009

பிறந்த நாள் வாழ்த்து

சொன்ன நண்பன்
இதுவரை இருந்ததிற்காக
இருக்கட்டுமே என்றான்.
இதழ்க்கோடியில் சிரிப்போடு
இறப்பை நோக்கி
இன்னொரு அடிவைப்பதற்கா
இப்படி ஒரு வாழ்த்து என்றேன்.
இம்முறை மெல்லச் சிரித்தது அவன்.

0

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக