22 செப்டம்பர் 2009

பெயரிலென்ன இருக்கிறது?

இசையமைப்பாளராகும்
தன் மகளுக்கு
ராகத்தின் பெயர் வைத்த
நடிகர் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று
நடிகையொருத்தி சொல்லியிருந்த
பத்திரிக்கை துணுக்கை
படித்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தேன்.
என்னவென்று கேட்ட மனைவியிடம்
எடுத்து நீட்டினேன் பத்திரிக்கையை.
இதிலென்ன சிரிக்க என்றவளிடம்
இதுவரை சொல்லவில்லை.
இனியும் ..........


0

2 கருத்துகள்: