26 செப்டம்பர் 2009

முதலில்

முதலில்
யாரென்று
துயிலெழும்
மகனிடமிருந்து
தொடங்கும்
காலை.

உண்பது யார்
முதலில்
என்பதாக
காலை உணவு.

பள்ளிப்
பேருந்தில்
ஏறுவதும்
யார் முதல்
எனும்படியே.

(பள்ளியிலிருந்து)
தான் முதலில்
திரும்பிவிட்டதாக
தம்பட்டமும்
தொலைபேசியில்
தினம்.

நாளைய 'முதல்'களை
சுமந்து
நடுநிசி வரை
நடக்கும் போட்டியில்
நித்திரை கொள்வது
முதலில்.
நித்தமும்
நான்தான்


o

3 கருத்துகள்: