26 செப்டம்பர் 2009

இந்நாட்களில்

வலிந்து நான் மேற்கொள்ளும்
இந்த வெஜிடேரியன்
பிம்பத்திற்குக் காரணம்
வள்ளலார் கதைகளோ
வேறெந்த வனிதையோ அல்ல.
வெள்ளையும் சிவப்புமாய்
வைத்தியன் கொடுத்து
வரும் மாத்திரைகள்.

o

1 கருத்து: