10 டிசம்பர் 2009

அனுகூலம்

ஆறேழு பேர் நிறைந்த
சந்திப்பொன்றில்
அதைப் பற்றி
நீயும் பேசவில்லை
நானும் கேட்கவில்லை

இருவர் மட்டுமே
அறிந்த விஷயமென்று
இருப்பதில் உண்டு
இப்படி ஓர் அனுகூலம்.

o

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக