25 மே 2009

அஞ்சல் அட்டை...

நாளேடு தொடர்கதைக்கு
அனுப்பிய ஒன்று.

நேயர் விருப்பத்திற்கு
(வானொலியில் பெயர்!)
அனுப்பிய அத்தனை
ஆசைகள்.

நேர்முகத்தேர்வுத் தகவல்கள்
நிறையவே கொண்டு வந்தவை.

திரைப்படக் கலைஞர்களிடம்
புகைப்படம் கேட்டு
எழுதியவை.

படித்ததும் கிழிக்கப்பட்ட
உத்திரகிரியைப் பத்திரிக்கைகள்.

இப்படி
எதையெதையோ
ஞாபகப்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறது
அலுவலகக் கடித அலமாரியில்
அமைதியாய் வீற்றிருந்த - அந்த
மஞ்சள் நிற அஞ்சல் அட்டை.

O

2 கருத்துகள்: