30 மே 2009

பேசும் மௌனங்கள்

எப்போதும்
பேசிக்கொண்டே
இருக்கின்றன
உன் மௌனங்கள்

எப்போதும்
பேசிக்கொண்டே
இருக்கிறேன்
உன் மௌனங்களோடு

எப்போதாவது
பேசிக்கொள்ளும்
நம் மௌனங்கள்
நம் இருவரையும்
புறம் தள்ளி.

0

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக