30 ஏப்ரல் 2009

சாஸ்வதம்...

அன்பு
பெரும்வம்பு

ஆசை
அலைக்கழிப்பு

சிற்றின்பம்
சில்லறை அவஸ்தை

பேரின்பம்
பெருங்கனவு

பெண்மனம்
புதைகுழி

பிறவி
பேரவஸ்தை

கலைகள்
காலவிரயம்

மரணம்
சாஸ்வதம்.

o

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக