30 ஏப்ரல் 2009

முன்வைக்கப்படும் கேள்விகளை...

எதிர்ப்படும் கேள்விகளுக்கான நம்
எதிர்வினைகள் என்னென்ன?

மற்றொரு கேள்வியை
மறுமொழியாய் தருவது.

கேள்விகளின் தரம் பற்றிய
கேள்விகளை முன்வைப்பது.

கிண்டல்கள் கேலிகள் என்று
கேள்விகளையே கேள்விக்கு உள்ளாக்குவது.

மௌனமான முகங்களால் கேள்விகளை
முற்றிலும் நிராகரிக்க முயல்வது.

வேறுவழியின்றி வெளிப்படும் நம்
விடைகளிலும் விளங்கத் தெரிவது

முன்வைக்கப்படும் கேள்விகளைப் பலரும்
முழுதாய் வாங்கிக்கொள்ளாததும்.

o

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக